Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016 เบื้องต้น - กลาง

เรียนรู้ถึงหลักการทำงานสามมิติโดยใช้ parametric 3D เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน ออกแบบแอสเซมบลี้ และทำแบบผลิตโดยใช้โมเดลสามมิติที่สร้างออกมาแล้วด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor 2016 รวมถึงเทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องเป็น AutoCAD มาก่อน แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนแบบ การออกแบบและความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิศวอุตสาหกรรม และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Window XP หรือ Microsoft Window เวอร์ชั่นล่าสุด และเครื่องต้องมีโปรแกรม Autodesk Inventor ในเครื่องด้วย (ปัจจุบันเป็นระบบเช่าใช้แล้ว สามารถดูราคาได้จากที่นี่)

Date

09 March 2017

Tags

inventor, 2016