AutoCAD Mechanical 2016

AutoCAD Mechanical 2016

AutoCAD Mechanical 2016 เบื้องต้น - กลาง

 
 

AutoCAD Mechanical 2016 เบื้องต้น - กลาง

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เครื่องมือ และเทคนิคที่เหมาะสมในการเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD Mechanical 2016 สามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อสำเร็จการเรียนแล้ว

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
มีความรู้ทางการเขียนแบบ ออกแบบอุตสาหกรรม หรือทางวิศวอุตสาหกรรม รวมทั้งมีพื้นฐานด้านการใช้ Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 - 10 และในเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม AutoCAD Mechanical 2016 ขึ้นไปอยู่ (ปัจจุบันโปรแกรมมีแบบเช่าใช้ สามารถดูราคาได้ที่นี่) หรือสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองมาใช้ได้

Date

09 March 2017

Tags

mechanical, AutoCAD, 2016