AutoCAD Electrical 2016

AutoCAD Electrical 2016

AutoCAD Electrical 2016 เบื้องต้น

 
 

AutoCAD Electrical เป็นโปรแกรม AutoCAD® สำหรับการออกแบบ/เขียนแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบบวงจรไฟฟ้าที่ใช้ PLC แบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบอัตโนมัติต่างๆ มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจาก AutoCAD ธรรมดาดังนี้

  • มีสัญลักษณ์ และแบบของอุปกรณ์มาตรฐาน ช่วยให้เขียนแบบวงจรควบคุมเครื่องจักร ได้ถูก ต้องและรวดเร็ว
  • สร้างหมายเลขสายและอุปกรณ์อัตโนมัติ
  • สร้างจุดต่อ input/output ของ PLC โดยอัตโนมัติ
  • ออกแบบตู้ควบคุมได้สะดวก รวดเร็ว
  • มีข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน และข้อมูลจากผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบอัตโนมัติ

AutoCAD Electrical 2016 เบื้องต้น

เนื้อหาหลัก
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน สร้าง Schematric drawing (แบบ ladder logic และ Point to Point) เขียนพาแนล PLC-IO Circuit โดยใช้คำสั่งอัตโนมัติในการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ การสเปคอุปกรณ์ การกำหนดเลขสายไฟ และการปรับเปลี่ยนแบบไฟฟ้าต่างๆ

คุณสมบัติผู้อบรม
มีความชำนาญ AutoCAD บ้าง มีความรู้ด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และสามารถใช้งาน Microsoft Window ได้ และเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องติดตั้งโปรแกรม AutoCAD Electrical 2016 ขึ้นไป (หากยังไม่มีโปรแกรม สามารถดูราคาเช่าใช้ได้ที่นี่)

Date

09 March 2017

Tags

electrical, AutoCAD, 2016