ร่วมผลิตคอร์สกับเรา

ถ้าคุณมีความสามารถ ความถนัด หรือเชี่ยวชาญศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง และมีความพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น นำเสนอผลงานท่านเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บเรา ความรู้อย่าเก็บไว้คนเดียว แบ่งปันให้ผู้อื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนก่ท่านได้ นำเสนอผลงานได้ที่นี่ หรือ info@luvicha.com

ส่งข้อความถึงเรา